Domov Občina Informacije javnega značaja Št. 28, December 2010

Št. 28, December 2010

27.12.2010
Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za obdobje januar-marec 2011 (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 28.12.2010
Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 01.01.2011
Sklep o imenovanju v nadzorni odbor (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Sklep o imenovanju v odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2010 - 02 (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 28.12.2010
Sklep o imenovanju članov statutarno pravne komisije (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2010
Sklep o imenovanju v svet zavoda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2010
Sklep o imenovanju v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.11.2010
Ugotovitveni sklep za župana (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.11.2010
Sklep o imenovanju članov odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2010
Začetek veljavnosti: 27.12.2010
Sklep o imenovanju članice v Svet zavoda OŠ Cerkvenjak (Št. 28, December 2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2010