Domov Občina Informacije javnega značaja Občinski predpisi

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2010 - 02