Cerkev Svetega Andreja
Domov Občina Informacije javnega značaja Občinski predpisi

Sklep o imenovanju v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja