Domov Občina Informacije javnega značaja Občinski predpisi

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov

Predpisi, na katere predpis vpliva