Domov Občina Informacije javnega značaja Občinski predpisi

Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu socialne oskrbe

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva