JAVNI RAZPIS O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH V LETU 2024

14. 3. 2024 Gordana Š. (Skupna občinska uprava)
14.03.2024
Javni razpisi in javni natečaji
18.10.2024 do 12:00
6.000,00 EUR
354-6/2024-2
Miran Čeh
02/757-95-30