Cerkev Svetega Andreja

Soglasje lokalne skupnosti k izvedbi javne prireditve

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE