SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Andrej Vršič
  • član Primož Rebrec
  • član Andrej Toš