Cerkev Svetega Andreja

Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sveti Andraž v Slov. goricah v letu 2020

09.03.2020 Darja V.
;