1. seja ODBORA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Seja je potekala dne 13.02.2019 ob 17.00