KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH

02 7579530
info@svandraz.si
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Jani Druzovič
  • tajnik, Tomaž Toš
  • član, Ivan Šilec
  • članica, Helena Vornekar