ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Vida Štuhec Kuri
  • član Tomaž Toš
  • član Andreja Černel
  • član Vilma Firbas
  • član Kristijan Majer