Popolna zapora odseka LC203372 Drbetinci - Vitomarci in javne poti križišče LC203372-JP561011 Sv. Andraž (črna gora)

19.09.2020 Miran Č. (Občinska uprava)
Popolna
Izgradnja kanalizacije