JAVNI RAZPIS o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah v letu 2019

18.03.2019 Darja V.