Vabilo na 1. sejo ODBORA ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENE Z NEPREMIČNINAMI OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH,

Seja je potekala dne 13.02.2019 ob 17.00