KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Tomaž Toš
  • član Vida Štuhec Kuri
  • član Jani Druzovič