ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

02 757 95 30
info@svandraz.si
Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, Andrej Vršič
 • član, Jani Druzovič
 • član, Tomaž Toš
 • član, Vilma Firbas
 • član, Vida Štuhec Kuri
 • član, Stanko Fras
 • član, Mateja Šamperl
 • član, Bojan Hojnik
 • član, Marjanca Duh
 • član, Anton Ilešič
 • član, Danilo Pučko
 • član, Albin Druzovič
 • član, Davorin Toš
 • član, Miran Lovrec