ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Jani Druzovič
  • član Andrej Vršič
  • član Mateja Šamperl
  • član Anton Ilešič
  • član Milan Rebrec